SOSNOWIEC   ::   DODAJ DO ULUBIONYCH   ::   STARTUJ Z NAMI
Pebek Design - mała architektura ogrodowa
 

Informacje Sosnowiec

Historia, opis, plan miasta i imprezy w Sosnowcu

województwo śląskie, powiat Sosnowiec

Sosnowiec to miasto położone na południu Polski, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Główne miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Historycznie część Małopolski.

Sosnowiec jako miasto może się poszczycić zaledwie ponad stuletnią historią (prawa miejskie od 1902 roku). Jednak wzmianki o osadnictwie na tych terenach są znacznie starsze i sięgają czasów piastowskich. Pierwsze doniesienia o Zagórzu, położonym w obecnych granicach miasta, pochodzą z 1228 roku. Równie stary jest Klimontów. Według najstarszych przekazów była to wieś należąca wówczas do rycerza Klimunta. Dokumenty z XIV wieku wymieniają takie wsie, jak Milejowice i Pogonia. 200 lat później możemy już uzyskać informacje o osadzie Mrowisko, która później zmieni nazwę na Modrzejów, oraz o Niwce.

Ciekawe są też losy najstarszego zabytku w mieście - Zamku Sieleckiego. Pierwsze wzmianki o tej budowli pochodzą z 1403 roku. Już wtedy w miejscu obecnego zamku istniała średniowieczna fortalicja. Niestety, do czasów obecnych, nie zachowały się w zasadzie żadne jej szczątki. Tereny, na których obecnie znajduje się Sosnowiec wchodziły w skład Księstwa Siewierskiego i należały do książąt śląskich, później dostały się pod panowanie biskupów krakowskich. Obszar ten w 1790 roku został wcielony do Korony Polskiej. Po trzecim zaborze osady wchodzące w skład obecnego Sosnowca znalazły się w zaborze pruskim, od 1807 roku były w Księstwie Warszawskim, a w 1815 roku zostały włączone do Królestwa Polskiego (zabór rosyjski).

Dynamiczny rozwój Sosnowca w XIX wieku wiąże się z odkryciem bogatych złóż minerałów, przede wszystkim węgla kamiennego, oraz rozwojem kolei. W 1848 roku w Maczkach wybudowano dworzec kolejowy. Wówczas osada ta nazywała się Granica. Miejscowość leżała bowiem na granicy dwóch zaborów - rosyjskiego i austro-węgierskiego. W 1859 roku kolejny dworzec powstał już w centrum przyszłego miasta. Wtedy to wybudowano odnogę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Rozwój miasta w XIX wieku był ściśle związany z jego bazą surowcową oraz nadgranicznym położeniem. Pierwsze kopalnie węgla kamiennego powstały na początku tegoż stulecia. Były to: "Nadzieja Ludwika", "Maurycy", "Pogoń", "Ostra Górka", "Wiktor", "Szarlota".

W 1822 roku uruchomiono huty cynku: "Anna", "Ludwik" i "Milowice". Później powstała walcownia blachy cynkowej "Emma" i fabryka bieli cynkowej. Szczególnie dynamicznie rozwijał się przemysł od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku. Powstały takie zakłady, jak: kopalnia "Hrabia Renard", przędzalnia wełny czesankowej H. Dietla, przędzalnie Schönów, fabryka kotłów parowych "Fitzner i Gamper" (1880), walcownia żelaza Huldczyńskiego (1881), huta "Puszkin" (1882), huta "Aleksander" (1882), huta "Katarzyna" (1883) i wiele innych.

Szybki rozwój wsi spowodował, że mieszkańcy i przedsiębiorcy zaczęli ubiegać się o uzyskanie praw miejskich. Dzięki staraniom przemysłowców Urząd Gubernialny Piotrkowski w 1885 roku skierował po raz pierwszy do Generał-Gubernatora Warszawskiego projekt utworzenia miasta Sosnowca. Dopiero w 17 lat później, w czerwcu 1902 roku, car Mikołaj II wydał ukaz postanawiający, że: "... osiedle Sosnowice, pow. Będzińskiego, gub. Piotrkowskiej, z przylegającymi do niego osiedlami, powstałymi na terenach dworskich majątków Gzichów i Sielce oraz włościańskich: Stary Sosnowiec, Pogoń, Ostra Górka, Kolonia Radocha i osadę Blumentala z Niwki łącznie z odnośnymi częściami gruntów drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przemianować na miasto nie powiatowe z nazwą Sosnowice". Obejmowało ono wówczas 19 km2 oraz blisko 60 tys. mieszkańców.

W tym samym roku przyszedł na świat najsłynniejszy później mieszkaniec miasta - Jan Kiepura, jeden z największych światowych tenorów. Mimo że nie mieszkał długo w Sosnowcu, nigdy nie wyparł się swoich korzeni. Nawet będąc u szczytu sławy i popularności zawsze powtarzał, że jest "chłopakiem z Sosnowca". Już 12 lat po uzyskaniu praw miejskich Sosnowiec liczył 118 tys. mieszkańców. Włączono do niego kolejne dzielnice: Konstantynów z Pekinem i Środulą, Milowice, Dębową Górę, Modrzejów i dwór Zagórze. W 1953 roku dołączono Niwkę, Dańdówkę, Bór, Bobrek i Jęzor. Ostateczny kształt terytorialny miasto uzyskało w 1975 roku, gdy przyłączono do niego okoliczne miasta: Kazimierz Górniczy wraz z Porąbką, Klimontów, Maczki i Zagórze.

Herb miasta został opracowany przez architekta miejskiego Stefana Wyszewskiego (Byszewskiego) i w niezmienionej formie funkcjonuje od 13 września 1904 roku. Dynamiczny rozwój Sosnowca został zahamowany przez wybuch I wojny światowej. W trakcie działań wojennych i okupacji zniszczeniu uległo wiele zakładów przemysłowych i kopalń. Sosnowiczanie tuż po wyzwoleniu czynnie włączyli się w akcję pomocy dla mieszkańców śląska w trakcie wszystkich trzech powstań. Tutaj znajdowały się placówki wywiadu, biura werbunkowe, punkty przerzutu broni, amunicji i sprzętu wojskowego. W Sosnowcu powstał Komitet Pomocy Górnoślązakom, działał powstańczy sztab, szpitale, wydawano również prasę.

Mimo znacznych strat w wyniku działań wojennych, przemysł na tym terenie bardzo szybko podniósł się ze zniszczeń. Powstało w tym czasie wiele nowych zakładów i firm. W 1927 roku Sosnowiec stał się siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej, której prace obejmowały szeroki zakres problemów gospodarczych, socjalnych, prawnych itp. Kolejne dramatyczne chwile nasze miasto przeżyło w 1939 roku. Niemcy do Sosnowca wkroczyli 4 września i już w tym dniu w publicznych i pojedynczych egzekucjach zginęło kilkadziesiąt osób - Polaków i Żydów. W dzielnicy Środula powstało getto, do którego przetransportowano Żydów z całego Zagłębia. Po kilku latach okupacji Armia Czerwona wyzwoliła miasto 27 stycznia 1945 roku.

Czas wojny i okupacji nie był łaskawy dla Sosnowca. Tuż po wyzwoleniu mieszkało w mieście tylko 86 tys. osób. Niezwłocznie po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do odbudowy miasta i zakładów przemysłowych. Zainwestowano przede wszystkim w przemysł ciężki, powstawały kopalnie, huty i zakłady budowy maszyn. Największy rozwój miasto przeżywało w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy na pierwszego sekretarza PZPR wybrano sosnowiczanina Edwarda Gierka. Ta kontrowersyjna dla wielu historyków postać, od lat cieszy się jednak niesłabnącym uznaniem w Zagłębiu. W tym czasie na terenie miasta powstało wiele osiedli, np. Zagórze czy Środula. Przebudowano system drogowy, który nawet teraz rozwiązuje problemy komunikacyjne w mieście, po 30 latach od tamtych inwestycji w godzinach szczytu w centrum bardzo rzadko tworzą się korki.

Kolejny przełom przyniósł początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Dla Sosnowca to przede wszystkim powstanie silnego samorządu gminnego, restrukturyzacja gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw, rozwój handlu i usług. Na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej wiele gałęzi przemysłu zaczęło podupadać. Liczne przestarzałe zakłady przestały istnieć, zamknięto również (często z powodów politycznych) kilka kopalń.

W tej sytuacji Sosnowiec musiał zmienić swoje oblicze. Miasto stało się w znacznej mierze centrum usługowym, powstają również nowe nowoczesne zakłady. Sprzyja temu m.in. utworzona na terenie gminy w czerwcu 1996 roku, dzięki staraniom władz miasta, podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, Sosnowiec od 1 stycznia 1999 roku jest ponownie powiatem grodzkim. Jednym z najistotniejszych wydarzeń w historii miasta była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku. Papież spotkał się z kilkuset tysiącami wiernych z całego Zagłębia na placu w środku osiedla mieszkaniowego w Zagórzu.

Od początku XXI wieku Sosnowiec radykalnie się zmienia. Przebudowane centrum miasta wraz z dworcem PKP stało się wizytówką Sosnowca. Dzięki tej największej, jak dotychczas, gminnej inwestycji stolica Zagłębia może poszczycić się jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych śródmieść w Polsce. W ramach unikatowego programu rewitalizacji terenów pokopalnianych powstaje w dzielnicy Środula Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Dzięki temu udało się znikomym kosztem usypać sztuczny stok narciarski, likwidując hałdę byłej kopalni "Sosnowiec" i utrzymując jednocześnie miejsca pracy dla blisko 1000-osobowej załogi kopalni piasku "Maczki-Bór". Gmina przygotowuje olbrzymie tereny inwestycyjne w pobliżu terminalu przeładunkowego i końcówki szerokiego toru na granicy ze Sławkowem. W budowie jest jedno z najnowocześniejszych w kraju składowisko odpadów wraz z całym systemem ich segregacji, co zlikwiduje na kilkadziesiąt lat problem odpadów komunalnych w mieście. W tym roku rozpoczyna się w Sosnowcu potężna inwestycja dofinansowana z unijnego funduszu ISPA. Budowa kolektora sanitarnego "Bobrek" pozwoli skanalizować prawie połowę miasta, porządkując gospodarkę wodno-ściekową. Oczyszczalnia "Radocha II" odbierze ścieki z Sosnowca, Mysłowic i części Katowic. W trosce o rozwój małej i średniej przedsiębiorczości władze miejskie wspólnie z kilkoma wyższymi uczelniami planują utworzenie parków technologicznych na terenach po zlikwidowanych kopalniach "Sosnowiec" i "Niwka-Modrzejów".

Źródło : Miejski Serwis Internetowy www.sosnowiec.pl

Herb miasta Sosnowiec
Powierzchnia : 91.26 km2
Liczba mieszkańców (2006) : 226 034
Prawa miejskie : 1902 r.
Kod pocztowy : 41-200 do 41-225
Tablice rejestracyjne : SO
 

Zobacz także

 

Wyszukiwarka

 

Informacje Sosnowiec

 

Polecane usługi finansowe

Finanse osobiste Konta osobiste
Bezkonkurencyjne eKONTO - bez opłat, bez ograniczeń
Fundusze inwestycyjne Fundusz emerytalny
Inwestuj w przyszłość z najlepszym - ING OFE
Kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe
Planujesz zakup domu lub mieszkania? Wejdź i porównaj oferty, złóż wniosek na preferencyjnych warunkach

Poznaj potęgę naszego Centrum Finansowego - bezpiecznie, szybko i wygodnie zacznij korzystać z usług takich jak kredyty gotówkowe, konta osczędnościowe, karty kredytowe czy leasing.
 
Dodaj bezpłatnie firmę
Praca, oferty pracy

Szczególnie polecamy

 

Katalog branż

 
 
Projekty domów
Najlepsze restauracje
 
Hotele Hotele Sosnowiec
  Pośrednicy pracy Pośrednicy pracy Sosnowiec
  Restauracje Restauracje w Sosnowcu
  Nieruchomości Nieruchomości Sosnowiec
Samochody Motoryzacja w Sosnowcu
  Meble Meble Sosnowiec
  Księgowość Księgowość w Sosnowcu
  Budownictwo Budownictwo w Sosnowcu
 
» Administracja serwisem : GET IN WEB.
Polska .: Strona główna .: Regulamin .: Informacje .: Kontakt .: Linki .: Partnerzy